ขอเชิญเข้าร่วมงานวันนักการตลาดสัญจรออนไลน์ 2021 NEXT MOVE AFTER PANDEMIC

30 มิถุนายน 2564

คณะบริหารธุรกิจ

ในโลกแห่งความเปลี่ยนแปลงหลังวิกฤติ COVID-19 นักการตลาดต้องปรับตัวอย่างฉับไว สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ร่วมกับภาคีภาคการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และ MAT University Council ร่วมจัดงาน “MAT National Webinar” เพื่อ Update สถานการณ์โลกการตลาด Post-Pandemic เปิด Forum แบ่งปันความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้นักการตลาด คณาจารย์ และนักศึกษาทั่วประเทศได้มาเปิดมุมมองใหม่ ๆร่วมกัน

Highlight of MAT National Webinar 2021

? Next Move for Business Transformation in Marketing Mutation Era เปลี่ยนธุรกิจในยุคการตลาดกลายพันธุ์
– คุณอริยะ พนมยงค์ CEO และ ผู้ก่อตั้งบริษัท Transformational
– คุณไผท ผดุงถิ่น CEO บริษัท บิลค์ เอเชีย จำกัด

? เปิดกรณีศึกษากลยุทธ์ในยุคการตลาดกลายพันธุ์จากหลากหลาย Sectors อาทิเช่น:
– คุณธนพงศ์ วงศ์ชินศรี ผู้ร่วมก่อตั้ง Penguin Eat Shabu
– คุณมีศักดิ์ ชุนหรักษ์โชติ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดชลบุรี
– คุณภพพล เกษมสันต์ ณ อยุธยา นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จังหวัดขอนแก่น และ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จังหวัด ขอนแก่น
– ดร.ปิยะนุช สัมฤทธิ์ นายกสมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย
– คุณจักรพล จันทวิมล ผู้จัดการทั่วไป บริษัท นันยางมาร์เก็ตติ้ง จำกัด

? อัปเดตกลยุทธ์การสื่อสารด้วยภาพให้ตรงใจผู้บริโภค
โดย คุณ ชลิต ตันติธรรม ผู้จัดการ พัฒนาธุรกิจ Getty Images ประเทศไทย

? เรียนรู้เครื่องมือทางการตลาดดิจิทัล กับเทคโนโลยีการตลาดทางเลือกของ SME ไทย
โดย คุณ ธัญญ์นิธิ อภิชัยโชติรัตน์ ผู้ร่วมก่อตั้งและวางแผนกลยุทธ์การตลาด บริษัท สมอลเวิล์ดฟอร์คิดส์ จำกัด

? Next Move in E-commerce Landscape
โดย คุณผรินทร์ สงฆ์ประชา Chief Executive Officer and Founder of Nasket

บัตรราคา 200 บาท สนใจติดต่อซื้อได้ 2 ช่องทาง
  1. ผ่านช่องทางออนไลน์ https://www.zipeventapp.com/e/MAT-NATIONAL-WEBINAR-2021 โดยกรอก “CMU27” ที่ช่อง Promo Code เพื่อลุ้นรับรางวัลพิเศษจากทางสมาคมการตลาดฯ และภาควิชาการตลาด มช.
  2. ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร 061-8100550

รายละเอียดเพิ่มเติมข้อมูลโดย : https://www.ba.cmu.ac.th/th/accba062864/
แกลลอรี่