พิธีทำบุญเนื่องในวันตำรวจ รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้สนับสนุนการปฏิบัติงานและกิจการของตำรวจ และร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของข้าราชการตำรวจ ประจำปี 2565

17 ตุลาคม 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


               ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ เสรีรัฐ ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีทำบุญ เนื่องในวันตำรวจ ประจำปี 2565 และรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ จากพันตำรวจเอกมนัสชัย อินทร์เถื่อน ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรภูพิงคราชนิเวศน์ ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นผู้สนับสนุนการปฏิบัติงานและกิจการของตำรวจ และร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรหลานของข้าราชการตำรวจ ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารสถานีตำรวจภูธรภูพิงคราชนิเวศน์ วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2565
 
แกลลอรี่