พิธีลงนามความร่วมมือ MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ Singapore Polytechnic

14 มีนาคม 2567

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567 ณ ห้อง Ez Media Studio อาคารศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาสตราจารย์ปฏิบัติ ดร.ชรินทร์ เตชะพันธุ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ Ms. Georgina Phua, Deputy Principal, Singapore Polytechnic พร้อมด้วย Ms. Lim Lee Yee, Deputy Senior Director, Common Core Cluster, Director School of Life Skills and Communications และ อาจารย์ ดร.อานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมลงนามใน MOU between Chiang Mai University and Singapore Polytechnic Concerning Cooperation in Student Exchange Programmes in Chiang Mai, Thailand เพื่อร่วมมือในการจัดกิจกรรมค่าย Social Innovation Learning Express ระหว่างนักศึกษา Singapore Polytechnic กับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมถึงการจัดอบรม Design Thinking Facilitator ความร่วมมือดังกล่าวจะเป็นแพลตฟอร์มให้นักศึกษาเรียนรู้ข้ามพรมแดนและวัฒนธรรม พัฒนานักศึกษาของทั้งสองฝ่ายให้มีความมั่นใจในตนเอง เป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ให้เป็นชุมชนที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน
แกลลอรี่