ชิมลางสถาปัตยกรรม ครั้งที่ 23

7 พฤษภาคม 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมชิมลางสถาปัตยกรรม ครั้งที่ 23 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อให้นักเรียนได้สัมผัสแนวทางการศึกษาด้านสถาปัตยกรรม และตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ระหว่างวันที่ 2 – 6 พฤษภาคม 2565 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กิจกรรมชิมลางสถาปัตยกรรม ครั้งที่ 23 ประกอบไปด้วยกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้ การฝึกปฏิบัติจริง และการทัศนศึกษา ซึ่งเป็นความรู้พื้นฐานสำหรับการเรียนต่อในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยมีอาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เป็นผู้สอน และยังมีพี่ ๆ นักศึกษาเป็นผู้ดูแลตลอดระยะเวลาการทำกิจกรรม

รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/tastearchi23/
แกลลอรี่