คณะศึกษาศาสตร์ มช. รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง นักการเงินและบัญชี

27 กันยายน 2566

คณะศึกษาศาสตร์

ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ชื่อตำแหน่ง นักการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา (รายละเอียดตามที่แนบ : https://hr.oop.cmu.ac.th/recruitment/view-WVdaa2RBPT0-T0RNMQ-TVRFNU5ERT0)

สามารถสมัครได้ที่ : https://hr.oop.cmu.ac.th/recruitment/index.php (ID: 00835)