ทีมวิจัย REAI ไม่เคยแผ่ว!! ส่ง Plasma-microbubble ประลองในสนาม AgTech AI Hackathon 2022 คว้าแชมป์ แถมตำแหน่ง most think out of the box

20 ตุลาคม 2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ทีมวิจัยจากหลักสูตรวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน “AgTech AI Hackathon 2022” งานเฟ้นหาสุดยอดทีมเปี่ยมศักยภาพพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สู่การสร้างแนวคิดนวัตกรรมแก้ไขปัญหาภาคการเกษตร ในวันที่ 14 ตุลาคม 2565 ณ SCG Digital Innovation Garage บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) พร้อมทั้งได้รับรางวัล The most think out of the box อีกด้วย

ทีม REAl CMU ประกอบด้วย อาจารย์ ดร.กิตติยา ทุ่นศิริ, นายธนกฤต มามี และนางสาวญานี ต่างใจ ทีมวิจัยจากหลักสูตรวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ นำเสนอผลงานในหัวข้อ Plasma-microbubble automatic smart hydroponics farming ซึ่งเป็นการใช้ระบบอัตโนมัติและปัญญาประดิษฐ์เข้าควบคุมปัจจัยในการเจริญเติบโตและลดโรคพืชอันเกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียของแปลงไฮโดรโปนิกส์ที่ใช้ระบบพลาสมา-ไมโครบับเบิล ได้รับรางวัลชนะเลิศพร้อมรางวัล The most think out of the box ในการแข่งขัน “AgTech AI Hackathon 2022” การแข่งขันพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สู่การสร้างแนวคิดนวัตกรรมที่แก้ไขปัญหาภาคการเกษตร โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจาก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA), บริษัท นาสท์ด้า โฮลดิ้ง จำกัด, บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน), สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย, และคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเครือข่ายเข้าร่วมถ่ายทอดความรู้และประเมินศักยภาพของผู้เข้าแข่งขันจากทั่วประเทศตลอดระยะเวลาการแข่งขัน 4 เดือน
แกลลอรี่