“กินในมอ” (KinNaiMor) แอปพลิเคชันเพื่อเด็กมช. มีโภชนาการสมดุลในยุคดิจิทัล

19 ตุลาคม 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

หากพูดถึงการใช้ชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่นอกเหนือจากเรียนหนังสือและการทำกิจกรรมต่างๆ เป็นหลักแล้ว เรื่องอิ่มท้องก็ถือเป็นเรื่องสำคัญ ไม่ใช่แค่เพียงรสชาติ และความอร่อยของอาหารแต่การมีโภชนาการที่ดี ยังช่วยตอบโจทย์คุณภาพชีวิตในยุคที่เด็กๆหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ เปิดตัวแอปพลิเคชัน “กินในมอ” (Kin Nai Mor) version 1.0 ที่สามารถคำนวณปริมาณพลังงาน สร้างมาตรฐานใหม่ให้กับร้านอาหารและพฤติกรรมผู้บริโภค ซึ่งแอปพลิเคชันนี้จะช่วยแนะนำอาหารและเครื่องดื่มดีต่อสุขภาพในรั้วมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยนำร่องจากศูนย์อาหาร 5 ศูนย์ ที่เข้าร่วมโครงการกว่า 85 ร้าน สอดรับกับโครงการอาหารสุขภาพและโภชนาการสมดุลในยุคดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สู่การเป็นมหาวิทยาลัยสุขภาพ (Healthy diet and balance nutrition in digital era for healthy CMU)


  


ศ.นพ.กิตติพันธุ์ ฤกษ์เกษม รองผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ข้อมูลว่าแอปพลิเคชัน ‘กินในมอ’ จะทำการเก็บข้อมูลจากร้านอาหารภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่ารายการอาหารแต่ละอย่างให้พลังงานและสารอาหารใดบ้าง ปริมาณเท่าใด โดยสามารถระบุน้ำหนักและส่วนสูงของผู้ใช้ เพื่อคำนวณปริมาณพลังงานและสารอาหารที่ควรได้รับในแต่ละวัน จะแจ้งเตือนเมื่อได้รับปริมาณพลังงาน น้ำตาล ไขมัน และโซเดียม มากเกินไป ช่วยควบคุมน้ำหนัก ให้มี BMI ค่าดัชนีที่ใช้ชี้วัดความสมดุลของน้ำหนักตัว (กิโลกรัม) และส่วนสูง (เซนติเมตร) ที่เหมาะสม และแนะนำได้ว่าผู้ใช้งานควรบริโภคอะไรในแต่ละมื้อ เพื่อให้ได้พลังงานตามที่วางแผนไว้ อีกทั้งยังเป็นการสร้างวินัยการบริโภคอีกด้วย ปัจจุบันแอปพลิเคชันนี้ยังอยู่ในช่วงทดลองใช้ บนระบบปฏิบัติการ Android และคาดว่าจะสามารถเก็บข้อมูลร้านอาหารทั้งหมดในมหาวิทยาลัยพร้อมให้บริการเต็มรูปแบบภายใน 3 ปี ซึ่งในระยะยาว ทางสถาบันวิจัยฯ ต้องการให้แอปพลิเคชันนี้เป็นตัวช่วยในการวางแผนการบริโภคให้กับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อลดความเสี่ยงจากโรคที่เกิดจากพฤติกรรมการบริโภคที่เกินพอดี รวมถึงเป็นการเปิดโอกาสให้กับร้านอาหารภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ปรับปรุงรายการอาหารที่ตอบโจทย์และใส่ใจสุขภาพของผู้บริโภคมากขึ้น


   
แกลลอรี่