ให้การต้อนรับ Mr.James Tewksbury Co-Founder of GCF

27 ธันวาคม 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ เหลืองวิลัย ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Mr.James Tewksbury Co-Founder of GCF และรองศาสตราจารย์ ดร.อรรณพ พงษ์วาท ที่ปรึกษากิตติศักดิ์ GCF เพื่อรายงานการดำเนินกิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยที่ผ่านมาตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2566 และปรึกษาหารือเกี่ยวกับความร่วมในการร่วมดำเนินกิจกรรมที่ให้ความสำคัญของผู้พิการในรั้วมหาวิทยาลัย และสังคมภายนอก ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน ณ ห้องรับรอง ม.ล. ปิ่น มาลากุล อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพุธที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2566
 
แกลลอรี่