คณะเภสัชศาสตร์ มช. ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก เรื่อง ชุดรายวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลทางเภสัชศาสตร์ (Series of Data Analysis for Pharmaceutical Research) Series 1: Basic statistical fundamental and analysis using STATA program for pharmacist

6 มกราคม 2566

คณะเภสัชศาสตร์

#ค่าสมัครอัตราพิเศษ การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก เรื่อง ชุดรายวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลทางเภสัชศาสตร์ (Series of Data Analysis for Pharmaceutical Research) #Series1 ชำระได้ถึงวันที่ 8 มกราคม 2566 นี้เท่านั้น รีบสมัครกันเลย ??
คณะเภสัชศาสตร์ มช. ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก เรื่อง ชุดรายวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลทางเภสัชศาสตร์ (Series of Data Analysis for Pharmaceutical Research) Series 1: Basic statistical fundamental and analysis using STATA program for pharmacist
 วันที่ 21 - 22 มกราคม 2566 ในรูปแบบ #hybrid
 ณ ห้องพวงคราม คณะเภสัชศาสตร์ มช. และถ่ายทอดสดผ่าน ZOOM
#หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 12 CPE
ในชุดวิชานี้ เภสัชกรจะได้เรียนรู้การใช้โปรแกรม STATA version 14.0 การจัดการข้อมูลอย่างง่าย ตั้งแต่การลงข้อมูลจนสามารถอยู่ในรูปแบบที่วิเคราะห์ด้วยโปรแกรม STATA ได้ สถิติพื้นฐาน สถิติพรรณนา หลักการของสถิติอ้างอิง ทำความเข้าใจกับการกระจายของข้อมูล การเข้าใจ p-value, Type I,II error, confidence interval ตัวแปร การจัดการตัวแปรและการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคำสั่งต่าง ๆ ของสถิติพรรณนา การตั้งตาราง การสร้างแผนภูมิ พร้อมทั้งการแปลผลที่ถูกต้องเหมาะสมเพื่อการเผยแพร่ ??
ค่าลงทะเบียน on-site ชุดวิชาละ 3,500.-บาท
ค่าลงทะเบียน online ชุดวิชาละ 2,500.-บาท
#พิเศษสุด เหมาจ่าย 5 ชุดวิชา
on-site 16,000.-บาท และ online 11,000.-บาท ???
จำนวนเปิดรับสมัคร: on-site จำนวน 30 คนต่อชุดวิชา และ online ไม่จำกัดจำนวน
ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมงานและดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ https://cmu.to/AjGaj
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
หน่วยบริการวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มช.
โทร. 053-944374
Email: cpe.pharmcmu@gmail.com
Line ID: @wal3469f
แกลลอรี่