ชมรมผู้เกษียณอายุงานคณะวิทยาศาสตร์ จัดงานวันครบรอบ 12 ปี ชกว. มช.

7 ธันวาคม 2565

คณะวิทยาศาสตร์

         ชมรมผู้เกษียณอายุงานคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือ ชกว. มช. นำโดย รศ.ดร.นรินทร์ สิริกุลรัตน์ ประธานชมรมฯ และคณะกรรมการชมรมฯ จัดงานวันครบรอบ 12 ปี ชกว. มช. "วันชื่นชุมนุม ชกว. มช." โดยมี รศ.ดร.หทัยชนก เนียมทรัพย์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้ผู้เกษียณอายุงานของคณะวิทยาศาสตร์ ทั้งอดีตผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมพบปะ สังสรรค์ และเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 12 ปี ของการก่อตั้งชมรมฯ ร่วมกัน และเพื่อสานความสัมพันธ์อันเหนียวแน่นระหว่างสมาชิกชมรมฯ และคณะฯ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565 ณ บริเวณลานกิจกรรม โถง ชั้น 1 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ โดยบรรยากาศในงานเป็นไปอย่างอบอุ่นและชื่นมื่น
แกลลอรี่