บุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ร่วมเป็นจิตอาสา

7 ธันวาคม 2564

คณะเศรษฐศาสตร์

บุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ร่วมเป็นจิตอาสาให้บริการภาคประชาชนในการเข้ารับวัคซีนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ข้อมูลโดย : หน่วยประชาสัมพันธ์คณะเศรษฐศาสตร์
แกลลอรี่