มช. จับมือ NLU สานสัมพันธ์สร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ ณ เวียดนาม

20 มีนาคม 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

คณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการบริหารศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ (FIN) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประธานคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ฯ พร้อมด้วย ผู้บริหารศูนย์ฯ เข้าหารือความร่วมมือกับ Nong Lam University (NLU) ในการดำเนินงานด้านต่างๆ ระหว่างมหาวิทยาลัย เช่น การดำเนินงานวิจัย การแลกเปลี่ยนนักศึกษา/นักวิจัย รวมถึงหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการการควบคุมความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและความมั่นคงด้านอาหารด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมกับชีวิตวิถีใหม่ โดยได้รับการต้อนรับจาก Assoc.Prof. Nguyen Tat Toan - Vice President of NLU และคณะฯ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 ณ Nong Lam University สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม


ข้อมูลจาก ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มช.

ข้อมูลโดย : https://www.facebook.com/FIN.CMU
แกลลอรี่