ให้คำปรึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีเชื้อจุลินทรีย์ Probiotic

15 ธันวาคม 2564

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุไรรัตน์ เม้ากำเนิด ให้คำปรึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีเชื้อจุลินทรีย์ Probiotic ร่วมกับบริษัท เอซเธติค บาย แอมเพ็ค จำกัด ณ ห้องประชุม 2 อาคารสำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร
แกลลอรี่