ข่าวรอบสัปดาห์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 18 ฉบับที่ 42

16 ตุลาคม 2566

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่