ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร. สัณฐิตา กาญจนพันธุ์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

10 มีนาคม 2565

คณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอแสดงความยินดีกับ
อาจารย์ ดร. สัณฐิตา กาญจนพันธุ์
ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาภูมิศาสตร์
ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2558
แกลลอรี่