กิจกรรมทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะอุตสาหกรรมเกษตร (ครบรอบ 30 ปี) กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ และกิจกรรมกีฬาอก.สัมพันธ์ ประจำปี 2565

16 ธันวาคม 2565

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร รวมทั้งผู้บริหารและบุคลากร ร่วมจัดกิจกรรมทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะอุตสาหกรรมเกษตร (ครบรอบ 30 ปี) กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ และกิจกรรมกีฬาอก.สัมพันธ์ ประจำปี 2565 ในวันที่ 16 ธันวาคม 2565 โดยมี ศาสตราจารย์ปฏิบัติ ดร.ชรินทร์ เตชะพันธุ์ เป็นประธานในพิธี ในงานดังกล่าวมีแขกผู้มีเกียรติ อาทิ ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วิริยจารี และคุณติณณ์สัณห์ เทพเกษตรกุล คณะกรรมการอำนวยการประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร รวมถึงหัวหน้าส่วนงาน และผู้แทนส่วนงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้เกษียณอายุราชการ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาปัจจุบัน เข้าร่วมงานดังกล่าว
แกลลอรี่