มช. โชว์เหนือ คว้าแชมป์ระดับประเทศ Startup Thailand League 2021

15 ตุลาคม 2564

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

       อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำนักศึกษา มช. ตัวแทนภาคเหนือ เข้าแข่งขันโครงการ Startup Thailand League (STL 2021) ระดับประเทศ ณ ทรู ดิจิทัล พาร์ค กรุงเทพฯ จากทีมเข้าแข่งขันทั่วประเทศกว่า 400 ทีม 40 มหาวิทยาลัย

ผลการแข่งขัน Startup Thailand League (STL 2021) ระดับประเทศ

 1. รางวัลชนะเลิศ Erythro Sed จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 Threeotech จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 Perm จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


       การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ชนะเลิศ (The Winner) ได้แก่ ทีม Erythro-Sed นักศึกษาจากคณะเทคนิคการแพทย์ มช. ได้รับโล่พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท รวมถึง Huawei Cloud Credit 5,000 USD ซึ่งสมาชิกในทีมประกอบด้วย

 • นายทักษ์ดนัย จำรัส คณะเทคนิคการแพทย์
 • นางสาวรัตนา ก๋องต๊ะ คณะเทคนิคการแพทย์
 • นางสาวธัญชนก อินต๊ะ คณะบริหารธุรกิจ ภาควิชาการเงิน
 • อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.สุวิทย์ ด้วงมะโน

นำเสนอ “ผลิตภัณฑ์เลือดเทียมสำหรับควบคุมคุณภาพ (QC) ของเครื่องวัดอัตราการตกตะกอนของเม็ดเลือดแดง (ESR) และตรวจประเมินวามชำนาญของผู้ปฏิบัติการในการตรวจ ESR”

       นอกจากนี้ ทีม SK1 Film นักศึกษาจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้รางวัล Popular Vote รับโล่พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท ซึ่งสมาชิกในทีมประกอบด้วย

 • นายวรายุส กันธิยะ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ
 • นางสาวกมลวรรณ เตชัย คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ
 • นางสาวมิ่งกมล ดวงรินทร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ
 • นางสาวปานเนตร ลีลา คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ
 • นางสาววิลาสินี บุญเย็น คณะบริหารธุรกิจ ภาควิชาการตลาด
 • อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.สุฐพัศ คำไทย

นำเสนอ “ฟิล์มบรรจุภัณฑ์บริโภคได้ (Edible film) จากเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร”

**************
STeP ขอแสดงความยินดีน้องๆ ทุกคน และเป็นกำลังใจให้แก่ผู้เข้าแข่งขันทุกทีมในปีนี้ด้วยค่ะ

แกลลอรี่