ขอเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาท ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตร (ครั้งที่ 58)

20 สิงหาคม 2566

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาท ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้
.
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
.
เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตร (ครั้งที่ 58)
แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 - 2566
ในวันจันทร์ที่ 29 และวันอังคารที่ 30 มกราคม พ.ศ.2567
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่