การประชุมวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565 ภายใต้หัวข้อ InnoTech in Animal Health, for the Better Life นวัตกรรมและเทคโนโลยีสุขภาพสัตว์เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า

13 ธันวาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศ.น.สพ.ดร.กรกฏ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ให้การต้อนรับผู้ร่วมการประชุมวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565 ภายใต้หัวข้อ InnoTech in Animal Health, for the Better Life นวัตกรรมและเทคโนโลยีสุขภาพสัตว์เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า พร้อมจัดพิธีขอบคุณผู้มีอุปการคุณและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะตลอดระยะเวลา 1 ปี โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ไพสิฐ พาณิชย์กุล ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในการกล่าวเปิดการประชุม ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 - 9 ธันวาคม 2565 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ภายในงาน นอกจากการสัมมนา การเสวนา การบรรยายด้านสุขภาพสัตว์ และการนำเสนอผลงานทางวิชาการคณะสัตวแพทยศาสตร์ ยังได้จัดให้มีกิจกรรมพิเศษเพื่อประชาชน เชิญชวนให้เจ้าของนำสัตว์เลี้ยงมาร่วมกิจกรรม “ตรวจสุขภาพสัตว์” ส่งท้ายปี...ฟรี!! โดยทีมสัตวแพทย์จากโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เช่น การตรวจสุขภาพสัตว์เบื้องต้น ตรวจเลือด ตรวจอุจจาระ ให้คำปรึกษาสุขภาพผิวหนังและเส้นขน สุขภาพช่องปาก ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การจัดแสดงสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ (Exotic Pet Exhibition) นิทรรศการแนะนำหน่วยงานต่าง ๆ ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และการจัดแสดงสินค้าจากผู้ประกอบการด้านสุขภาพสัตว์มากมาย 

แกลลอรี่