รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3 เมษายน 2567

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลที่มีความสนใจเข้ารับการพิจารณาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครระหว่างวันที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 08.30 น. ถึง วันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 16.30 น.

ยื่นใบสมัครและสอบถามรายละเอียดได้ในวันเวลาราชการ ณ งานกำหนดและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กองบริหารงานบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย โทร. 0-5394-1119 หรือเว็บไซต์ https://hr.oop.cmu.ac.th/

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://hr.oop.cmu.ac.th/menu/news/news-1322

แกลลอรี่