คณะทันตแพทยศาสตร์ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ เข้าร่ววมกิจกรรมวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ วันที่ 21 ตุลาคม 2565

6 ตุลาคม 2565

คณะทันตแพทยศาสตร์

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ เข้าร่ววมกิจกรรมวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ วันที่ 21 ตุลาคม 2565

พบกับกิจกรรมการให้บริการทางทันตกรรม อาทิ ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน ผ่าฟันคุด และการบำบัดฉุกเฉินทางทันตกรรม โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

พร้อมกับกิจกรรมส่งเสริมทันตสุขภาพ "โครงการแข่งขันการทำอาหารที่เหมาะสำหรับผู้สูงอายุ"

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถสแกน QR Code เพื่อลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้า (Pre-Booking) หรือที่ https://cmu.to/Dental-Health-Register

หรือสามารถลงทะเบียนหน้างาน (Walk-in) ได้ในวันที่ 21 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป


แกลลอรี่