คณะทันตแพทยศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย แบบเพิ่มศักยภาพ ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ EP120054

9 พฤษภาคม 2567

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย แบบเพิ่มศักยภาพ ตำแหน่งอาจารย์  จำนวน 1 อัตรา  เลขที่ EP120054 (คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า) โดยปฏิบัติงาน ณ สาขาวิชาทันตกรรมชุมชน สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์

สามารถสมัครงานผ่านระบบสมัครงานอิเล็กทรอนิกส์ (CMU HR e-Recruitment) ที่ http://hr.oop.cmu.ac.th/recruitment หรือดาวน์โหลดประกาศได้ที่ http://www.dent.cmu.ac.th => ข่าวประกาศ (รับสมัครงาน) และสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ งานบริหารทั่วไป (งานธุรการและบริหารบุคคล) หมายเลขโทรศัพท์ 053-941606
แกลลอรี่