กิจกรรม All School Meeting 2/2020

8 ธันวาคม 2563

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

หน่วยกิจการนักศึกษา ร่วมกับ สโมสรนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม All School Meeting 2/2020 เพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสาร ประสบการณ์ พร้อมชมการแสดงจากผู้นำเชียร์ การนำเสนอกิจกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษาแต่ละชั้นปีในปีการศึกษาที่ผ่านมา รวมถึงการประกาศผลรางวัลผลงานการออกแบบดีเด่นประจำสตูดิโอของแต่ละชั้นปี Design Studio Oscar Award (DESO) โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน เมื่อวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 16.30 - 19.30 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3
แกลลอรี่