มช. ติดอันดับโลกจำนวน 10 สาขาวิชามากที่สุดเป็นอันดับ 3 ของประเทศ

27 มีนาคม 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

       เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 ได้มีการประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกรายสาขาวิชา ประจำปี 2023 โดย QS World University Rankings ซึ่งผลปรากฎว่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ติดอันดับโลกในสาขาวิชาเฉพาะ (Narrow Subjects) จำนวน 10 สาขาวิชา จาก 54 สาขาวิชา และสาขาวิชาหลัก (Broad Subjects) จำนวน 2 สาขา จาก 5 สาขาวิชา มากที่สุดเป็นอันดับ 3 ของประเทศ


       โดยผลการจัดอันดับปี 2023 สาขาวิชาเฉพาะที่มีอันดับดีที่สุดของ มช. ได้แก่ สาขาวิชา Agriculture & Forestry อันดับที่ 151-200 ของโลก และสาขาวิชา Nursing อันดับที่ 151-180 ของโลก อีกทั้งยังมีสาขาวิชา Mathematics ซึ่งได้รับการจัดอันดับเป็นปีแรก โดยถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 451-500 ของโลก โดยทั้ง 3 สาขาวิชาที่กล่าวมานั้น เป็นสาขาวิชาจัดอยู่ในอันดับที่ 2 ของประเทศ ทั้งนี้ มีสาขาวิชาเฉพาะที่มีช่วงอันดับที่ดีขึ้น จำนวน 2 สาขาวิชา ได้แก่ Medicine อันดับ 251-300 ของโลก และ Environmental Sciences อันดับ 401-450 ของโลก

       โดยมีตัวชี้วัดที่ใช้ในการประเมิน 5 ด้าน ดังนี้ 1) Academic reputation 2) Employer reputation 3) Citations per paper 4) H-index และตัวชี้วัด 5) International Research Network เป็นตัวชี้วัดใหม่ โดยเริ่มใช้ปี 2022 ในสาขาวิชาหลัก และปี 2023 ทั้งในสาขาวิชาหลักและสาขาวิชาเฉพาะ ทั้งนี้ น้ำหนักการให้คะแนนในแต่ละตัวชี้วัดแตกต่างกันไปตามสาขาวิชา

รายละเอียดเพิ่มเติม: https://www.topuniversities.com/subject-rankings/2023

ข้อมูลโดย สำนักงานบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข้อมูลโดย : สำนักงานบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่