ทีม IT มงฟอร์ต เข้าดูงานระบบ Server + VDI คณะวิศวฯ มช.

27 ตุลาคม 2564

คณะวิศวกรรมศาสตร์

งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการเรียนรู้ สำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้การต้อนรับผู้บริหารโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ตลอดจนคณะบุคลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศของทั้งแผนกมัธยม และประถม นำโดยผู้จัดการ/ รองผู้อำนวยการฯ ภารดาวิทยา เทพกอม เข้าศึกษาดูงาน พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านระบบเครื่องแม่ข่าย (Server) คอมพิวเตอร์แบบเสมือนสำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (Virtual Desktop Infrastructure; VDI) ซึ่งมีรองศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ นาทวิขัย รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงานเป็นประธานในการต้อนรับ รวมถึงนายนัฎพันธุ์ นันทวาศ หัวหน้างานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฯ พร้อมด้วยบุคลากรสังกัดงานดังกล่าวร่วมให้ข้อมูล และนำชมสถานที่จริง ณ อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ข้อมูลโดย : https://eng.cmu.ac.th/?p=26994
แกลลอรี่