คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ประกาศรับสมัครงานบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานโครงการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน ปฏิบัติงานด้านพัสดุ จำนวน 1 อัตรา

14 พฤษภาคม 2567

คณะสัตวแพทยศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.ประกาศรับสมัครงานบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานโครงการ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน ปฏิบัติงานด้านพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
สังกัด งานการเงิน การคลัง และพัสดุ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 24 พฤษภาคม 2567

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ... https://cmu.to/A2tKu
ดาวน์โหลดใบสมัคร ... https://cmu.to/yizxC
แกลลอรี่