ต้อนรับ คณะกรรมการการประชุม ปอมท.สมัยสามัญ ครั้งที่ 11/2564

19 พฤศจิกายน 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ คณะกรรมบริหารที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ในการประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 11/2564 โดยมี อาจารย์มนชาย ภูวรกิจ ประธานที่ประชุมสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
แกลลอรี่