คณะผู้บริหาร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.ให้การต้อนรับรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด

15 กันยายน 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำตัวแทนคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ คุณสมชัย สมัยสุต รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด ในการร่วมพูดคุยความเป็นไปได้ในการขอความอนุเคราะห์ให้ท่านเป็นที่ปรึกษาในด้านการดำเนินเชิงธุรกิจด้านต่างๆ ของคณะฯ รวมทั้งพร้อมขอคำชี้แนะในการพัฒนาดำเนินกิจการต่อยอดด้านปศุสัตว์ ประกอบไปด้วย ไก่ และ สุกร ของศูนย์ฝึกสัตวแพทย์และฟาร์มสัตว์ทดลอง (จังหวัดลำพูน) คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่