ร่วมงานเลี้ยงต้อนรับคณะนักกีฬามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

13 มกราคม 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเลี้ยงต้อนรับและให้กำลังใจคณะนักกีฬา และผู้ฝึกสอนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการเข้าร่วมการแข่งกันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 "The Sun Games 2020" ระหว่างวันที่ 10-19 มกราคม 2563 โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อธิการบดี วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร มหาวิทยาลัยรังสิต ลูกช้างรหัส 11 กล่าวต้อนรับ นายสมชัย สมัยสุต นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดกรุงเทพ พร้อมด้วยรุ่นพี่นักศึกษาเก่าที่ทำงานภายในมหาวิทยาลัยรังสิต และจังหวัดใกล้เคียง ร่วมให้การต้อนรับ ณ ศาลาสุริยเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต จ.ปทุมธานี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563 
แกลลอรี่