ประกาศดับไฟฟ้าชั่วคราว 18 ตุลาคม 2563

7 ตุลาคม 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราว เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าย่อย ในวันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น. ส่งผลทำให้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และระบบเครือข่ายไร้สาย ไม่สามารถใช้งานได้ จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-5394-2172 0-5394-0000
แกลลอรี่