เปิดโครงการ สถานีฝุ่น ปี 2 สานพลังนวัตกรรมการสื่อสารสาธารณะวาระภัยพิบัติภาคเหนือ

18 มกราคม 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

              คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทยพีบีเอส สสส.สภาลมหายใจ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่และภาคส่วนในสังคมภาคเหนือ ร่วมเปิดโครงการ สถานีฝุ่น ปี 2 สานพลังนวัตกรรมการสื่อสารสาธารณะวาระภัยพิบัติภาคเหนือ เพื่อใช้เป็นสื่อกลางในการผลิตรายการในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเป็นสื่อกลางที่จะช่วยแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์และปัญหาของฝุ่นละอองในอากาศ PM2.5 ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ ที่จะช่วยสร้างการวางแผนและสร้างแนวการปฏิบัติร่วมกัน ให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ โดยมีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายปิ่นศักดิ์ สุรัสวดี อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ อาจารย์ ไพสิษฐ์ พาณิชย์กุล ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน พร้อมด้วยร่วมมือของ 6 สถาบันการศึกษา ภาคีเครือข่าย หน่วยงาน องค์กรต่างๆที่ให้การสนับสนุน ตลอดจนสื่อมวลชนร่วมพิธีเปิด ณ อาคารศูนย์นวัตกรรมการสื่อสารคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพุธที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2566
 
แกลลอรี่