อาจารย์ อก.มช. รับรางวัลนิสิตเก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

12 กุมภาพันธ์ 2563

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.พรชัย ราชตนะพันธุ์ อาจารย์สังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ ที่ได้รับรางวัลนิสิตเก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทนักวิจัย ประจำปี 2563 รับรางวัลเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
แกลลอรี่