การประชุม AACSB เพื่อจัดทำ AACSB Progress Report 2019

16 สิงหาคม 2562

คณะบริหารธุรกิจ

รองศาสตราจารย์ ดร. สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดี พร้อมด้วยทีมผู้บริหารคณะฯ และคณะทำงาน AACSB (AACSB Working Group) ประชุมร่วมกับ ดร.สุธี สุจิตภารพิทยา ที่ปรึกษา AACSB เพื่อจัดทำรายงาน AACSB Progress Report 2019 วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมหกเหลี่ยม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
แกลลอรี่