ต้อนรับอาคันตุกะจาก Duke University School of Nursing ประเทศสหรัฐอเมริกา

2 กุมภาพันธ์ 2567

คณะพยาบาลศาสตร์


วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Dr. Eleanor Stevenson, Professor and Interim Vice Dean for Global and Community Health Affairs และ Dr. Emily Funk, Director for Global Academic Partnerships จาก Duke University School of Nursing ประเทศสหรัฐอเมริกา ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี อาคาร 4 ในโอกาสที่เข้าเยี่ยมชมและปรึกษาหารือด้านความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองสถาบัน ระหว่างวันที่ 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2567

แกลลอรี่