รักษาการแทนคณบดี รศ.ดร.สุธี วังเตือย เข้าพบปะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นาย ผล ดำธรรม เนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2567

9 มกราคม 2567

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

วันที่ 9 มกราคม 2567 วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยรักษาการแทนคณบดี รศ.ดร.สุธี วังเตือย เข้าพบปะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นาย ผล ดำธรรม เนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2567 และประชาสัมพันธ์หลักสูตรด้านการเรียนการสอน และงานบริการวิชาการของวิทยาลัยฯ เพื่อร่วมขับเคลื่อนการให้บริการให้แก่หน่วยงานในจังหวัดสมุทรสาครต่อไป
แกลลอรี่