มอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความยินดีกับอาจารย์ในโอกาสที่ได้เลื่อนตำแหน่งทางวิชาการ

26 เมษายน 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความยินดีกับ รศ.สพ.ญ.ดร.วาสนา ไชยศรี และ ผศ.น.สพ.ดร.ธวัชชัย สิงห์หล้า อาจารย์สังกัดคลินิกสัตว์เคี้ยวเอื้อง ภาควิชาคลินิกสัตว์บริโภค ในโอกาสที่ได้เลื่อนตำแหน่งทางวิชาการ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565
แกลลอรี่