ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบปะคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยที่ 6

9 พฤษภาคม 2567

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พบปะคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยที่ 6 เพื่อหารือการทำงานร่วมกันระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยที่ 6 โดยมีนายพร พรมมหาราช ประธานสภาพนักงาน พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยที่ 6 ร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2567
แกลลอรี่