นศ.วิศวฯ คอมฯ มช. คว้า 2 รางวัล จากการการแข่งพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (NSC 2021) ครั้งที่ 23

8 เมษายน 2564

คณะวิศวกรรมศาสตร์

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมแข่งขันการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 (NSC2021) ผลปรากฏว่า โครงการสเปลคราฟเตอร์ โดยทีมพัฒนาโครงการคือ นายนายรดิส ค้าไม้ และ นายชยุตพงศ์ พรมลี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นราธิป เที่ยงแท้ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง สาขาโปรแกรมเพื่อความบันเทิง ในระดับนิสิต นักศึกษา นอกจากนี้โครงการเกมส์เสริมทักษะวิชาวิทยาการคำนวณ ยังสามารถคว้ารางวัลชมเชย สาขาโปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ ระดับนิสิต นักศึกษา โดยมีทีมพัฒนาโครงการคือ นายอนุชา ปินทรายมูล และ นายกรวิชญ์ บัวคำปัน ซึ่งได้รับการดูแลจากอาจารย์ ดร.ชินวัตร อิศราดิสัยกุล ทั้งนี้รางวัลทั้งหมดที่ได้รับยังจัดว่าเป็นรางวัลสูงสุดของการแข่งขันในสาขานั้น ๆ อีกด้วย ข้อมูลโดย : https://eng.cmu.ac.th/?p=25854
แกลลอรี่