วันปัจฉิมนิเทศ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2563

10 มีนาคม 2564

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

วันที่ 10 มีนาคม 2564 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานเปิดงานและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา ในงานมีกิจกรรม Inspiration Talk ในหัวข้อ “How to get yourself hired with more than an elevator pitch : From a Job Fair to a Job Call” โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุทธิณีย์ ฉัตรยาลักษณ์ หัวหน้างานพัฒนานักศึกษาสู่สากลและแนะแนว เป็นวิทยากร กิจกรรมถ่ายรูปหมู่ร่วมกับอาจารย์ประจำสาขาฯ การแสดงไวโอลิน และปิดท้ายด้วยกิจกรรมสานสัมพันธ์ก่อนวันอำลา

#ความสำเร็จเป็นของทุกคนแล้วขอแสดงความยินดีที่ด้วยนะคะ
#แล้วเราจะพบกันใหม่ในวันสวมชุดครุย
#agrocmu
#อุตสาหกรรมเกษตรมช
#อกมช
แกลลอรี่