ผู้บริหารในเครือเวทโปรดักส์ พร้อมทีมงาน เข้าพบคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3 กรกฎาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ น.สพ.พรชัย พงษ์ศาธิวัฒน์ ผู้บริหารในเครือเวทโปรดักส์ พร้อมทีมงาน ในโอกาสร่วมหารือความร่วมมือด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการรักษาสัตว์ อันจะเป็นประโยชน์ต่องานด้านสัตวแพทย์ต่อไป ณ คณะสัตวแพทศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565
แกลลอรี่