ศ.ดร.น.สพ.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ บรรณาธิการ Veterinary Integrative Sciences ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ Local Board for Thailand (2023-2026) สาขา Psychology, Dentistry and Veterinary Sciences ประจำปี พ.ศ. 2566 - 2569

8 พฤษภาคม 2566

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศ.ดร.น.สพ.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  บรรณาธิการ Veterinary Integrative Sciences ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ Local Board for Thailand (2023-2026) สาขา Psychology, Dentistry and Veterinary Sciences ประจำปี พ.ศ. 2566 - 2569 เพื่อคัดเลือกวารสารและให้ข้อคิดเห็นเชิงวิชาการต่อคณะกรรมการสาขาวิชาสำหรับพิจารณาวารสารไทยให้ได้รับการบรรจุเข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus จาก ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI)

แกลลอรี่