ภาควิชาภูมิศาสตร์ จัดกิจกรรมสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิตใหม่ของภาควิชาฯ ในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 53

31 มกราคม 2562

คณะสังคมศาสตร์

ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการรับขวัญบัณฑิตคืนถิ่นชาวจีออ ประจำปี 2562 ขึ้นในวันที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 09.00-10.00 น. และ 16.15-18.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ภาควิชาภูมิศาสตร์ (1324) อาคาร 1 ชั้น 3 ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการร่วมแสดงความยินดีและถ่ายภาพร่วมกับบัณฑิต รวมทั้งสร้างเครือข่ายทางวิชาการ และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์และเครือข่ายศิษย์เก่าภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ข้อมูลโดย : https://www.facebook.com/Geography.CMU/
แกลลอรี่