ลูกช้าง มช. สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ ได้รับ 2 รางวัล การประกวดอ่านออกเสียงภาษาไทย ในวันภาษาไทยแห่งชาติ 2565

4 สิงหาคม 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย นางสาวบุญญาพร ปันดาเจริญกุล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และนายอภิปรัชญา คงดี ได้รับรางวัลชมเชย ในการประกวดอ่านออกเสียงภาษาไทย ระดับอุดมศึกษา รางวัลหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 2565 ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ณ ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กองทุนหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ
ข้อมูลโดย : เพจ Facebook เชิดชูลูกช้าง มช.
แกลลอรี่