“การดูแลผู้ป่วยมะเร็งที่พบบ่อยในยุคโควิด” : Common Cancer in Covid Era

2 ธันวาคม 2564

คณะแพทยศาสตร์

หน่วยมะเร็งวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ
เรื่อง “การดูแลผู้ป่วยมะเร็งที่พบบ่อยในยุคโควิด” : Common Cancer in Covid Era

วันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคารสุจิณโน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564
ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ คุณ สุชาภัสร์ แสนอิน
โทร. 053-935480 , 053-936758 หรือ 097-9452199
หรือสมัครผ่านทาง E-mail : oncomedcmu@gmail.com
หรือลงทะเบียนผ่าน QR code
แกลลอรี่