OASYS Research Group วิศวฯ คอมฯ มช. ใส่ใจ นศ. ผุด Lab kit delivery ให้ลงมือทำเองที่บ้าน

20 สิงหาคม 2564

คณะวิศวกรรมศาสตร์

OASYS Research Group ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผุดไอเดีย "Worry less, smile more.... กังวลให้น้อย ยิ้มให้มาก Stay safe at home" ในช่วงที่การเรียนการสอนจำต้องเป็นระบบออนไลน์ เนื่องจากสถานการณ์โควิด ณ ขณะนี้ โดยส่งอุปกรณ์การเรียนปฏิบัติการกระบวนวิชา 261212 Logic and Digital Circuits ถึงบ้าน เพื่อให้นักศึกษาได้ทดลองทำแลปด้วยตัวเอง พร้อมคู่มือ รวมถึงวิธีปฎิบัติจากผู้ช่วยสอนอีกด้วย ข้อมูลโดย : https://eng.cmu.ac.th/?p=26625