คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ พร้อมหารือความร่วมมือด้านการจัดฝึกอบรมโครงการฝึกทักษะความชำนาญการผ่าตัดโคลิกในสัตว์ตระกูลม้า

27 พฤษภาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำตัวแทนคณาจารย์คลินิกม้า ภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า ให้การต้อนรับ ผศ.น.สพ.ดร.วรกิจ เชิดชูธรรม และ ผศ.สพ.ญ.ดร.อารีย์ ไหลกุล และคณะ จาก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ พร้อมหารือความร่วมมือด้านการจัดฝึกอบรมโครงการฝึกทักษะความชำนาญการผ่าตัดโคลิกในสัตว์ตระกูลม้า เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ณ โรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่