ประชุมหารือร่วมกับ บริษัทเชียงใหม่โฮลดิ้งจำกัด

18 มกราคม 2565

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.พิชญา พูลลาภ รองคณบดี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกสิทธิ์ จงเจริญรักษ์ ให้การต้อนรับ คุณณัฐสรวง สิริอมรสิทธิ์ ประธานบริษัทเชียงใหม่โฮลดิ้ง จำกัด (CMH) พร้อมผู้ติดตาม ในการนี้ ได้ประชุมหารือถึงความร่วมมือทางวิชาการ ณ ห้องประชุม 2 อาคารสำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร
แกลลอรี่