BCG Mae Hia Tour

7 มิถุนายน 2565

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย บุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เข้าร่วมกิจกรรม BCG Mae Hia Tour

ภายใต้โครงการ "The BCG Initiative @CMU Mae Hia"

พร้อมรับฟังบรรยาย “การเขียนข้อเสนอโครงการให้โดนใจแหล่งทุน”

จาก หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) 

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30-16.00 น.
ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จ.เชียงใหม่) 

สมัครร่วมกิจกรรม คลิก

แกลลอรี่