สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) จังหวัดเชียงใหม่

20 มิถุนายน 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


              รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร รองอธิการบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมพร จันทระ หัวหน้าศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดและมอบแนวนโยบายในการป้องกันแก้ไขปัญหา ตลอดจนแนวทางการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วน ณ ห้องประชุม โรงแรมคุ้มภูคำ วันอังคารที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2566
แกลลอรี่