พิธีมอบร่างของรองศาสตราจารย์ปราณีต สวัสดิรักษา ให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

26 ธันวาคม 2566

คณะพยาบาลศาสตร์


.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบร่างของรองศาสตราจารย์ปราณีต สวัสดิรักษา ให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เพื่อเป็นวิทยาทานสูงสุดในการศึกษาเล่าเรียนของนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์และคณะด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต่อไป ณ ศาลาสหัท-หงษ์ มหาคุณ อนุสรณ์ (ศาลา 1) วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2566
.
รองศาสตราจารย์ปราณีต สวัสดิรักษา (ข้าราชการบำนาญ) อดีตผู้บริหารก่อนการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อดีตรองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อดีตผู้บริหารงานบริการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และ อดีตนายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ ถึงแก่กรรมอย่างสงบด้วยโรคชรา ณ บ้านเลขที่ 48 ซอย 7 ถนนศิริมังคลาจารย์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2566 เวลา 03.22 น. (สิริอายุ 99 ปี)
.
คำกล่าวไว้อาลัย ณ วัดพระสิงห์วรวิหาร เมื่อวันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม 2566
.
รองศาสตราจารย์ปราณีต สวัสดิรักษา เกิดเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2467 ณ กรุงเทพมหานคร สำเร็จการศึกษาพยาบาลจากคณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาล ย้ายมารับราชการ ณ โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยเชียงใหม่ ปัจจุบันคือคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตลอดเวลาที่ผ่านมาท่านได้ทำประโยชน์คุณูปการแก่สถาบันและสังคมภาคเหนือ จึงได้รับการยกย่องให้เป็นปูชนียบุคคลทางการพยาบาล ตลอดจนเป็นที่รักของศิษย์และบุคคลทั่วไปจนเรียกขานท่านว่า "ปิยาจารย์"
.
รองศาสตราจารย์ปราณีต สวัสดิรักษา ได้วางรากฐานสำคัญทางบริการพยาบาลของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เพื่อช่วยดูแลสุขภาพของผู้ป่วยในภาคเหนือและเอื้อประโยชน์ต่อการผลิตแพทย์และพยาบาลที่มีมาตรฐาน นอกจากนี้ยังเป็นบุคคลสำคัญผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิ พอ.สว.จังหวัดเชียงใหม่ โดยจัดดำเนินการเพื่อให้มีการออกหน่วยให้บริการประชาชนที่อยู่ในถิ่นธุรกันดารอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเป็นกรรมการผู้ก่อตั้งมูลนิธิสงเคราะห์เด็กกำพร้าบ้านกิ่งแก้ว วิบูลย์สันติ และเป็นกรรมการอีกหลายองค์กร
.
รองศาสตราจารย์ปราณีต สวัสดิรักษา ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติพยาบาลดีเด่นแห่งชาติและรางวัลอื่นอีกเป็นจำนวนมาก ที่สำคัญคือได้รับพระราชทานปริญญาพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ท่านเป็นผู้ที่บำเพ็ญตนเป็นพุทธมามกะที่ดี อีกทั้งดำรงชีวิตอย่างเรียบง่ายสมถะและช่วยเหลือผู้อื่นเสมอมา
.
ภายหลังเกษียณราชการเมื่อปี 2527 ท่านได้พำนัก ณ บ้านเลขที่ 48 หมู่ 3 ซอยลมแล้ง ถนนศิริมังคลาจารย์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ยังคงทำงานบริการสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะที่บ้านเด็กกำพร้ามูลนิธิกิ่งแก้ว และสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคเหนือ
.
ในวัยอายุใกล้ครบ 100 ปี ท่านยังมีสุขภาพแข็งแรง ปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยไม่หยุดพัก เข้าร่วมงานที่สำคัญของวิชาชีพอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่พยาบาลรุ่นหลัง นอกจากนี้เป็นแบบอย่างที่ดีของการทำงานเพื่อผู้อื่น ท่านได้มอบทรัพย์สินที่เป็นเงินสด ที่ดินพร้อมบ้านที่อยู่อาศัยให้แก่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ด้วยเหตุนี้ท่านจึงเป็นที่รักของทุกคน เป็นปิยาจารย์ของศิษย์จึงพบว่ามีลูกศิษย์จำนวนมากพร้อมทั้งผู้ใกล้ชิดนับถือแวะเวียนไปเยี่ยมเยียนที่บ้านบ่อยครั้ง ทุกคนจะเห็นใบหน้าอันยิ้มแย้มแจ่มใสของท่านที่ให้การต้อนรับและให้กำลังใจแก่ทุกคนเสมอมา ในบั้นปลายของชีวิตท่านอ่อนกำลังลง นอนพักมากขึ้น และเล่นเกมอักษรไขว้ที่ท่านชอบได้น้อยลง ที่สุดก็ค่อยๆ หลับจากพวกเราไปเมื่อเวลาประมาณ 02.30 น. ของคืนวันที่ 22 ธันวาคม 2566 สิริอายุได้ 99 ปี 6 เดือน 8 วัน
.
ด้วยอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และบุญกุศลจากคุณงามความดีที่รองศาสตราจารย์ปราณีต สวัสดิรักษา ได้ปฏิบัติบำเพ็ญตลอดมา รวมทั้งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมจิตบำเพ็ญทักษิณานุประทานอุทิศให้ในกาลครั้งนี้ จงเป็นพลวปัจจัยส่งให้ท่านอาจารย์ปราณีต สวัสดิรักษา ได้ไปสถิตเสวยอุดมสุขในทิพยวิมาน สุคติสถานในสัมปรายภพด้วยเทอญ
.
สายลมหนาวอ่อนละมุนชุ่มชื่นจิต
เหมือนลิขิตจากสวรรค์ช่างสรรหา
เทพอัญเชิญดวงวิญญาณอาจารย์พา
ขึ้นสวรรค์ชั้นฟ้าสุมามาลย์
ศิษย์น้อมกราบซาบซึ้งตรึงดวงจิต
แด่อาจารย์ปราณีตผู้สร้างสรรค์
รำลึกถึงพระคุณท่านทุกคืนวัน
ส่งอาจารย์สู่สวรรค์ชั้นพิมาน
.
ด้วยความรักและอาลัยสุดซึ้ง
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แกลลอรี่